Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SERVICII CATERING SINCAI

Proba de verificare a cunostintelor de limba engleza, in vederea admiterii in clasa a IX-a, profil matematica informatica intensiv engleza, va avea loc Marti 02 Septembrie 2014, dupa cum urmeaza:

  • de la ora 10 – proba scrisa;
  • de la 11:30 proba orala.

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA a IX-a PENTRU TOŢI ELEVII ADMIŞI LA COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE ŞINCAI” BAIA MARE

ELIBERARE ACTE PENTRU FACULTATE

Rezultate Evaluare Nationala 2014 dupa contestatii

Detalii admitere clasa a IX-a_ bilingv_intensiv _engleza

Admitere in clasa a IX-a cu program bilingv 2014

 

Scurt istoric – Colegiul National Gheorghe Sincai

       Liceul « Gheorghe Şincai » a fost înfiinţat în 29 iunie/12 iulie 1919. Primul director, numit de Consiliul Dirigent al Transilvaniei, a fost profesorul dr. Gheorghe Hetcou, care a condus liceul până în 1940. La deschidere, liceul avea 172 elevi, 17 profesori, 8 săli de clasă, un laborator de chimie şi un laborator de fizică. Biblioteca liceului dispunea de 10.099 volume.
        În perioada interbelică numărul absolvenţilor ajunge la 561. Pe perioada războiului, liceul românesc este desfiinţat, în locul lui funcţionând un liceu în limba maghiară.
       Liceul “Gheorghe Şincai” s-a redeschis la 1 decembrie 1944, dar cursurile şcolare s-au reluat numai în ianuarie 1945, director fiind numit canonicul şi catihetul Dr. Vasile Ţiplea. În anul 1959, clădirea liceului a fost extinsă cu 20 de săli de clasă şi o sală de gimnastică. Extinderile au continuat în anii ‘70, ajungându-se la 44 săli, o parte din ele urmând a fi amenajate ca laboratoare.
       Afirmarea liceului pe plan naţional este din ce în ce mai puternică odată cu iniţierea olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ. În anul 1956, liceul apare pentru prima dată în lista şcolilor cu performanţe deosebite, prin menţiunea obţinută la Olimpiada Naţională de Matematică, de eleva Man Maria. În anii următori, participarea la concursurile naţionale devine aproape un scop, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, constituind o posibilitate de afirmare în plan naţional atât a lor, cât şi a şcolii. În perioada 1956 – 2009 se ajunge la un palmares impresionant, în ceea ce priveşte distincţiile obţinute, şi care constituie o carte de vizită a liceului: 649 premii la olimpiadele naţionale, 31 premii la olimpiadele internaţionale ale elevilor.
       În plan sportiv, au existat echipe campioane naţionale la gimnastică, baschet şi volei care au obţinut foarte multe premii la concursuri judeţene şi interjudeţene pentru elevi. Dar cel mai important ni se pare faptul că 15.964 de tineri şi-au încheiat studiile liceale aici până în anul 2009 şi că cei mai mulţi dintre ei au absolvit instituţii de învăţământ superior.
       Mari personalităţi care au fost elevi ai Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”:
* Leon Prodan (1902-1984) profesor dr. doc. în sănătate publică la Universitatea din Boston;
* Vasile Gheţie (1903-1990), membru titular al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Leipzig, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, membru al Societăţii Regale de Medicină din Londra, membru al Asociaţiei de Patologie Comparată din Paris;
* Prof. Dr. Doc. Florian C. Ulmeanu (1903-1973), membru corespondent al Societăţii de Educaţie Fizică din Belgia, membru titular al Societăţii de Biotipologie din Paris, membru post-mortem al Academiei de Ştiinţe Medicale;
* Dezideriu Duma (1905-1988), membru al Academiei de Ştiinţe Medicale; * Augustin Buzura (n. 1938), membru al Academiei Române, preşedintele Fundaţiei Culturale Române;
* Marius Porumb (n. 1943), membru al Academiei Române, membru al Institutului Magna Graecia din Toronto;
* Mircea Flonta, (n. 1932), membru al Academiei Române, filozof român, profesor la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti.
       Lista marilor personalităţi ce s-au impus în viaţa culturală şi ştiinţifică românească şi foşti elevi ai acestei şcoli, este mult mai lungă şi într-o permanentă extindere. Ea va cuprinde într-un viitor apropiat pe mulţi dintre laureaţii olimpiadelor şcolare naţionale şi internaţionale. Ne gândim în primul rând la: Mihai Ciucu, Adrian Barbu, Ciprian Necula, Adriana Ionescu, Claudiu Supuran, Sorin Armeanu, Adrian Salic, Michnea Dragos şi mulţi alţii, unii dintre ei fiind acum profesori în mari universităţi americane, europene sau româneşti.
Viziunea şcolii:
Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” va fi pentru învăţământul maramureşean un centru al promovării inovaţiei şi oportunităţilor în ceea ce priveşte: tehnologia didactică, relaţiile dintre şcoală şi comunitate, formarea tinerilor ca cetăţeni ai Uniunii Europene; un loc în care tinerii să înveţe şi să se dezvolte în armonie, sub îndrumarea unor profesori implicaţi activ în educaţie; o şcoală în care valorile umane vor găsi mediul favorabil dezvoltării.
Misiunea şcolii:
Misiunea Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare este de formare a personalităţii tinerilor prin:
a). dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
b). asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
c). educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;
d). cultivarea respectului pentru natură şi mediul înconjurător;
e). dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică şi educaţie pentru sănătate;
f). cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.