Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Parteneri

Contact

Colegiul Naţional
,,Gheorghe Şincai” Baia Mare
Baia Mare,
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 25
Telefoane:

Secretariat: 0262-211245

Contabilitate: 0790825357

Adm. patrimoniu: 0374986080

Fax: 0362-802153

www.sincaibm.ro
sincaibm@yahoo.com
https://www.facebook.com
/
GheorgheSincaiEsential

Calendar

aprilie 2024
L Ma Mi J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Finalizate

Reabilitare – Modernizare – Extindere corp multifuncţional, Colegiul Naţional ‘Gheorghe Şincai’ Baia Mare

Învăţământ şi educaţie – 03 Mai, 2012
PROIECT FINALIZATLocalizarea proiectului: Municipiul Baia Mare, județul Maramureş, Regiunea de Dezvoltare Nord-VestAxa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii socialeDomeniul Major de Intervenție: 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă

Numărul de referința/cod SMIS: 11116

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare

Contract de finanțare: nr. 1302/23.03.2011

Durata contractului de finanțare: 39 luni

Valoarea contractului de finanțare (RON):
• Valoarea totală a proiectului: 5.651.154,70
• Total eligibil: 3.790.170,46
• FEDR 3.221.644,89
• Buget naţional 492.722,16
• Contribuţie beneficiar 75.803,41

Obiective generale ale proiectului

1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional în vederea dezvoltării capitalului uman prin creşterea participării populaţiei şcolare la activităţile educaţionale, respectiv reducerea abandonului şcolar. Acest obiectiv este identificat ca şi componenta majoră de implementare a măsurilor identificate în Strategia de la Lisabona, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă şi Strategia Regiunii Nord-Vest pentru dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue, pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului de învăţământ la nivel regional.

2. Asigurarea unui sistem modern şi de calitate în educaţie în concordanţă cu nevoile specifice unei societăţi şi pieţe a muncii bazate pe cunoaştere, prin promovarea de noi tehnici de predare şi utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării în educaţie, conform Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 şi Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013. În speţă, obiectivul proiectului este dezvoltarea infrastructurii de educaţie în tehnologia informaţiei, acesta fiind profilul Colegiului National „Gh. Sincai” din Baia Mare.

Obiective specifice:

1. Creşterea calităţii serviciilor de educaţie preuniversitară oferite de Colegiul National „Gh. Sincai”, prin adaptarea dimensiunii infrastructurii la numărul ridicat de elevi şi asigurarea unei infrastructuri complete integrate, moderne şi la standarde europene, respectiv:
a) amenajarea şi dotarea a doua noi laboratoare de informatică, necesare desfasurarii activitatii didactice in conditiile tehnice cerute de numarul de ore de informatica prevazut in programele scolare;
b) amenajarea şi dotarea unei săli multifuncţionale, cu o capacitate de 190 de locuri,care sa permita derularea activităţilor curriculare şi extracurriculare (conferinţe, festivităţi, etc);
c) amenajarea unei săli de mese pentru îmbunăţăţirea condiţiilor de igienă alimentară şi influenţarea elevilor Colegiului National „Gh. Sincai” în dezvoltarea unui comportament sănătos şi ordonat în ceea ce priveste alimentatia.
2. Asigurarea condiţiilor necesare unui sistem educaţional performant prin creşterea nivelului de confort şi siguranţă a elevilor, respectiv reabilitarea incintei exterioare precum şi a împrejmuirilor colegiului. Ca obiectiv secundar derivat din activitatea de reabilitare a incintei exterioare a Colegiului National „Gh. Sincai,” reabilitarea infrastructurii de canalizare, alimentare cu apă, distribuţie agent.
3. Conştientizarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale referitor la avantajele reabilitării şi modernizării instituţiilor de învăţământ preuniversitar, prin derularea unei campanii de promovare şi publicitate cu privire la proiectul implementat.

Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii:

– demolarea sălii vechi de gimnastică şi construirea unui corp de clădire D+P+E pe amplasamentul ei, corp ce va cuprinde: spaţiu alimentar la demisol, o sală multifuncţională la parter şi 2 laboratoare la etaj;
– amenajare incintă (asfaltare, refacerea canalizării şi alimentării cu apă)
– refacerea împrejmuirii între Colegiu, Grădiniţa nr. 1 şi str. Andrei Mureşanu.

Descrierea funcţională şi tehnologică:
 a) Se propune demolarea corpului de clădire care cuprinde vechea sală de sport care este nefolosită din anul 2005, anul când a fost dată în funcţiune noua sală de sport.
        Conform Expertizei tehnice (anexată Variantei 1 – Etajare clădire existentă) întocmite pentru varianta păstrării vechii Săli de sport, această soluţie este oneroasă, dificilă din punct de vedere tehnic, şi limitativă în ceea ce priveşte funcţiunile propuse (sală multifuncţională – doar 145 locuri, spaţiul alimentar – doar 48 persoane, laboratoarele – 80mp, respectiv 55mp).
        Varianta demolării acestui corp rezolvă necesităţile Colegiului (suprafeţe, număr de locuri) în condiţii de lucru foarte bune şi cu valori de deviz similare.
b) PropunereaCorpului multifuncţional prezintă o clădire cu regim de înalţime D+P+1E, care va avea fiecare nivel destinat unei funcţiuni distincte:
demisol: spaţiu alimentar cu 93 locuri, împreună cu anexele sale: grup sanitar pentru elevi, vestiare pentru personal, sală porţionare (spaţiul alimentar va funcţiona în sistem „catering”), spaţii de depozitare, centrală termică
parter: sală multifuncţională cu 190 locuri, împreună cu anexele sale: hol, grupuri sanitare
etaj: 2 laboratoare ( 87,25 mp, 74,90 mp )
c)Amenajarea incintei: în urma realizării branşamentelor clădirii noi şi în urma refacerii canalizării şi a alimentării cu apă pentru întreaga clădire, se vor reface pavimentele curţii interioare (cu excepţia terenului de sport), trotuarele de protectie si zonele verzi.
          Se va ţine cont de corelarea lucrărilor din incintă cu cele propuse prin proiectul de mutare a contorului de gaz de pe faţada principală–monument istoric.
          Incinta Colegiului va avea 3 categorii de spaţii, materializate prin schimbarea suprafeţelor:
– alei carosabile, parcaje – asfalt (o suprafaţă de cca. 1.500 mp)
– suprafeţe pietonale – dale prefabricate (o suprafaţă de cca. 1.100 mp)
– zone verzi – se propune realizarea unei noi zone verzi în curtea interioară – cu o suprafaţă de 1.000 mp. Un colţ al curţii interioare (cuprins între terenul de sport şi o magazie a Grădinţei nr. 1) va fi destinat platformei pentru gunoi şi va fi dotat cu o sursă de apă.
d) Refacerea împrejmuirii între Colegiu, Grădiniţa nr. 1 şi str. Andrei Mureşanu:
         Gardul dintre Colegiu şi Grădiniţă va fi refacut cu un soclu din beton, finisat cu tencuieli din mozaic de piatră şi o parte superioară metalică, transparentă. Gardul va fi dublat cu o fâşie de zonă verde, înierbată şi plantată cu gard viu.
         Gardul dinspre strada Andrei Mureşanu va fi păstrat ca soclu, elementele superioare (stâlpi şi panouri din plasa de sarma) vor fi desfacute, astfel încât imaginea lui să fie asemenea celui dinspre strada Gh. Şincai.
          Elementul orizontal de închidere a gardului va fi placat cu plăci de piatră naturală rectangulară.
          Zona platformei de gunoi va fi împrejmuită cu un zid de cărămidă, cu o înalţime de 1,80 m. La interior, zidul va fi finisat cu tencuieli din mozaic de piatră şi va fi placat cu plăci de piatră pe partea orizontală, superioară. Zona platfomei de gunoi va fi închisă cu o poartă metalică, dublă, conform desenelor din tabloul de tâmplarie.
           Închiderea curţii interioare va fi realizată cu o poartă metalică, destinată accesului auto, poziţionată în colţul sudic al Pavilionului cu 2 etaje al Colegiului, realizată conform desenelor din tabloul de tâmplărie. Parcarea va avea un caracter semi-public.
Beneficiari direcţi ai proiectului:
 1. Elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, respectiv un număr de 900 de elevi care vor beneficia de un nivel calitativ îmbunătăţit al procesului educaţional. Capacitatea de şcolarizare a colegiului este cu aproximativ 200 de elevi mai mare decât media pe ţată, conform datelor statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică.
 2. Personalul didactic angajat în cadrul Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai”, respectiv un număr de 73 de profesori care vor beneficia de un cadru îmbunătăţit de desfăşurare a activităţii.
 3. Primăria Municipiului Baia Mare care va putea utiliza spaţiul amenajat prin implementarea proiectului în interesul instituţiilor de învăţământ din Municipiul Baia Mare. Implementarea proiectului propus va contribui şi la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Baia Mare şi a Planului Local de Dezvoltare Durabilă.
Beneficiari indirecţi:
 1. Familiile celor 900 de elevi ai Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” prin creşterea nivelului calitativ al procesului educaţional şi prin creşterea siguranţei elevilor pe perioada cursurilor.
 2. Elevii înscrişi în învăţământul gimnazial prin şansa orientării spre un liceu care să le asigure condiţii superioare de pregătire.
 3. Instituţiile de învăţământ superior prin viitori studenţi mai bine pregătiţi, având în vedere că procentul elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” care îşi continuă studiile în învăţământul superior este de 100%.
 4. Instituţiile de învăţământ din Municipiul Baia Mare prin posibilitatea organizării unor activităţi cu număr mare de participanţi în sala multifuncţională, pusă la dispoziţie de  Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”. Pe de altă parte, creşterea nivelului calitativ a procesului educaţional în cadrul Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” influenţează, prin modelul oferit, creşterea nivelului calitativ a învăţământului din judeţ.
 5. ISJ Maramureş prin posibilitatea organizării de activităţi cu număr mare de participanţi în sala multifuncţională, contribuind astfel la creşterea nivelului calitativ al învăţământului din judeţul Maramureş: cercuri pedagogice ale cadrelor didactice, consfătuiri anuale, întâlniri cu directorii de şcoli din judeţ.
 6. Comunitatea locală, respectiv un număr de 137.976 de locuitori care vor beneficia de îmbunătăţirea serviciilor sociale locale.
 7. Societăţile comerciale implicate în implementarea proiectului.
Indicatori propuși prin proiect:
Rezultat imediat (direct)
Valoare la începutul perioadei de implementare
Valoare la sfârşitul perioadei de implementare
Unităţi din învăţământul preuniversitar liceal reabilitate si echipate prin prezentul proiect (număr)
(aferent pachetului 2 de activităţi)
0
1
Creşterea suprafeţei spatiilor de invatamant din Colegiul National „Gh. Sincai” (mp)-suprafata desfăşurata
(aferent pachetului 2 de activităţi)
6.478
7.570
Număr locuri in sala de mese (aferent pachetului 2 de activităţi)
0
93
Număr locuri in sala multifuncţionala (aferent pachetului 2 de activităţi)
0
190
Număr de staţii de lucru conectate la internet in laboratoare de informatica (buc)
(aferent pachetului 2 de activităţi)
60
122
Suprafaţa de curte reabilitata (mp) (aferent pachetului 2 de activităţi)
0
3.600
Suprafaţa spatii verzi in curte (mp) (aferent pachetului 2 de activităţi)
210
1.210
Lungimea împrejmuirilor reabilitate (m) (aferent pachetului 2 de activităţi)
0
152
Numărul persoanelor informate cu privire la implementarea proiectului (persoane)
(aferent pachetului 3 de activităţi)
0
137.976
Rezultate induse (indirecte)
Acces crescut la infrastructura educaţionala reabilitata / dotata specific – laboratoare informatica (elevi / %)
840
900
Creşterea eficientei energetice prin reducerea pierderilor de apa (pierdere)
40%
0%
Stadiul proiectului:
Proiect finalizat în 23 iunie 2014
Informaţii suplimentare aferente implementării proiectului:
Contractul de lucrărinr. 1413/11.01.2013 încheiat între MUNICIPIUL BAIA MARE în calitate de achizitor şi  SC INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII SA  în calitate de executant. Valoare contract:3.924.131,06 lei fără T.V.A.
Date de contact:
Raluca Şpan – Manager proiect
Fax: 0262/212.332, e-mail : raluca.span@baiamare.ro
Tel: 0262/211.001, 0372/303.718
Mobil: 0040 751.458.522
Proiectul REABILITARE – MODERNIZARE – EXTINDERE CORP MULTIFUNCŢIONAL, COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” a fost selectat ca proiect de succes pentru a fi promovat prin materiale foto si video in cadrul unei campanii media privind REGIO in Transilvania de Nord. Astfel filmul de prezentare a aparut pe site-ul Agentie de Dezvoltare Nord Vest: http://www.nord-vest.ro/Noutati-POR/11-filme-despre-REGIO-Transilvania-de-Nord-pe-canalul-nostru-Youtube–eID1720.html

 

1. Parteneri în programe internaţionale: Alexander-Hegius-Gymnasium, Ahaus, Germania; Het Assink Lyceum, Haaksbergen, Olanda; Spoleczne Lyeum Opolnoksztalcace & V Liceum Ogolnoksztalcace , Sorzow, Polonia; Kristijonas Donelaitis Gymnasium, Kybartai, Lituania; I.T.C. Enrico Tosi, Busto Arsizio, Italia, în cadrul proiectului “CICERO”;

2. Parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie în cadrul proiectului “Muzeul viu”;

3. Parteneriat cu Fundaţia Generation Europe în cadrul proiectului “Agenda Europa”;

4. Parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei în proiectul „Un pas înainte spre o prietenie reală”;

5. Participare la acţiunea „o zi în Parlamentul European de la Bruxelles” în cadrul proiectului EUROSCHOLA;

6. Participare la proiectul internaţional „thats eUrope” organizat cu sprijinul Parlamentului European şi Asociaţia „Cetăţenii Europei”;

7. Parteneriate realizate cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Primăria Municipiului Baia Mare Biblioteca Juţeană „Petre Dulfu”, Teatrul Municipal Baia Mare, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Şcoala cu clasele I‑VIII „Octavian Goga”, Fundaţia Maratin, Serviciul de Ajutor Maltez, Crucea Roşie, etc., în diverse proiecte educaţionale. 

8. Parteneriat cu Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare, Suffolk County Council, UK, Fundaţia Bethany, Universitatea de Nord Baia Mare şi Asociaţia Municipiilor din România în cadrul proiectului „TRANZIT – creşterea accesului pe piaţa muncii şi incluziunea socială a femeilor victime ale violenţei domestice şi a altor persoane vulnerabile”

9. Participare cu proiectul „Nu-ţi fă viaţa praf” realizat în colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog a judeţului Maramureş

10. Derularea proiectului „EU-RO voice” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Liceul de Artă Baia Mare, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Fundaţia „Catharsis” Baia Mare.

11. Participare ca parteneri în cadrul proiectului naţional „Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!”

12. Derularea proiectelor umanitare: „Moşul nu uită pe nimeni” în parteneriat cu Casele de tip familial CTF nr. 1 şi nr. 3, Casa de Tip Familial Băiţa 

13. Participare la proiectul „Prim-ajutor în şcoală”, derulat de Serviciul de Ajutor Maltez

14. Parteneriat cu Biblioteca Juţeană „Petre Dulfu” în cadrul proiectelor 

„Să ne cunoaştem scriitorii contemporani”,

„Efectele vizionării TV şi a jocului pe calşculator”,

 1. Parteneriat cu Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, în proiectul „Copiii şi marea”, “ Les enfants et la me”, coordonator prof. Cornelia Dumbravă.
 2. Colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică în cadrul proiectului „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”
 3. Colaborare în diverse proiecte cu Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, filiala Baia Mare Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Business, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,